Princ temnôt, Lucifer, Belzebub či Zmarchrob, ako je familiárne nazývaný Ing. Satan CSc., si môže konečne vydýchnuť. Katolícka cirkev vyriešila spor okolo jeho ochrannej značky 666.

Dlhoročný spor o to, ktoré číslo je znakom Satana, teraz ukončila biskupská synoda v Trnave. "Symbolika čísel je veľmi háklivá záležitosť. Podrobným štúdiom problému sme dospeli k názoru, že Satanova ochranná značka je síce 666 ale rovnakú váhu má podpis v podobe čísla 572, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10." uzatvára Mons. Ján Orosch.

Orosch pripomína, že synoda rokovala so Satanom v pôstnom režime nepretržite počas celého týždňa. Biskupi sa stránili jedla, spánku a pili iba slovenskú praženú kávu.

Podnetom na preskúmanie problému bol nedávny spor, v ktorom akýsi vidiečan obhajoval značku 88. Číslo je symbolické a skrýva sa za ním heslo Hovno Horí.