Z doposiaľ neznámych príčin sa včera zbúrili sliepky Wyandotki.
K revolúcii však nedošlo.
Povstanie bolo včas potlačené a sliepky šli na pekáč.